ODS: Nº 8 ¿ Creixement? En Parlem

Dimecres 23 de novembre a les 16:00 en la Marina Real del Port de València, en l’antiga base de l’equip Alinghi, en el marc del Civic Factory Fest i en un esdeveniment impulsat per Projecta València 2030, compartim amb les companyes d’EBC València i B-Corp en un esdeveniment entorn de la sostenibilitat, amb un taller obert de reflexió i anàlisi entorn d’ella.

Proyecta València 2030

En esta línia parlem de valors i de les ferramentes existents per a mesurar-los en l’àmbit de l’activitat de les empreses i entitats. Véns?

Gràcies per compartir-ho