Camí al Mercat Social

Des de REAS PV, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià, hem creat un grup promotor per a dinamitzar i poder contactar amb totes les organitzacions que aposten per l’economia social i solidària.

Volem convidar-vos a un projecte de futur denominat “Camí al mercat social”, en el qual estem convençuts que UNA ALTRA ECONOMIA ÉS POSSIBLE si totes les entitats estem connectades i treballem en comú. Veiem la necessitat d’oferir un mercat social com una alternativa al model econòmic imperant, sent un instrument de transformació social i justícia per a fomentar un desenvolupament sostenible i participatiu. Amb açò el que pretenem és potenciar la visibilitat, viabilitat i sostenibilitat de les entitats d’Economia Solidària i Social i, especialment, crear circuits alternatius al comerç convencional des de la perspectiva del consum responsable.

La primera fase del projecte consisteix a contactar amb entitats productores i grups consumidors que complisquen i/o vulguen treballar per una economia amb els següents principis: Extrets de la Carta Solidària http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdfEQUITAT: Fomentant les relacions horitzontals exemptes de dominació.

 • TREBALL: Remunerat o no, en la seua dimensió humana, social, política, econòmica i cultural.
 • SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: Una bona relació amb la Naturalesa és una font de riquesa.
 • COOPERACIÓ: Afavorir-la en lloc de la competència, dins i fora de les nostres organitzacions.
 • SENSE FINALITAT LUCRATIVA: Els beneficis es reinverteixen i redistribueixen.
 • COMPROMÍS AMB L’ENTORN: Desenvolupament local sostenible i comunitari del territori.

 

Camí al Mercat Social

Ens agradaria entre tots i totes poder construir un espai de consumidors/es, proveedors/es i distribuidors/es, on la ciutadania puga exercir una opció de consum amb compromís social.

La nostra primera tasca serà la creació d’un directori de productors/es (de béns i serveis) i una llista de correu de consumidors/es que creguem en estos principis, per a donar-nos visibilitat de cara a tercers i conéixer qui estem treballant per un model econòmic diferent que ens ajude a teixir aliances i generar un entorn de suport i cooperació entre les entitats.

Volem començar per les comarques de València, cercant la proximitat territorial en aquesta iniciativa, deixant oberta l’ampliació a Alacant i Castelló quan trobem suficient suport i col·laboració de les entitats per a desenvolupar el projecte. Esperem presentar-vos personalment el projecte i el seu desenvolupament futur en la pròxima Fira Alternativa de València 2016.

Si esteu interesats/des en el projecte vos demanem que ompliu el formulari :

Vos inclourem en la nostra llista de correu, i en el cas de productors vos remetrem un qüestionari per a arreplegar les vostres dades i corroborar la vostra idoneïtat amb el projecte.

Vos preguem doneu difusió a aquest comunicat amb l’objectiu que arribe al major nombre d’entitats i persones que pogueren estar interessades.

REAS País Valencià és una associació d’associacions i entitats sense ànim de lucre que treballen per l’Economia Solidària


Desde REAS PV, Red de Economía Alternativa i Solidària del País Valencià, hemos creado un grupo promotor para dinamizar y poder contactar con todas las organizaciones que apuestan por la economía social y solidaria.

Queremos invitaros a un proyecto de futuro denominado “camí al mercat social”, en el que estamos convencidos que OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE si todas las entidades estamos conectadas y trabajamos en común. Vemos la necesidad de ofrecer un mercado social como una alternativa al modelo económico imperante, siendo un instrumento de transformación social y justicia para fomentar un desarrollo sostenible y participativo. Con ello lo que pretendemos es potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las entidades de Economía Solidaria y Social y, especialmente, crear circuitos alternativos al comercio convencional desde la perspectiva del consumo responsable.

La primera fase del proyecto consiste en contactar con entidades productoras y grupos consumidores que cumplan y/o quieran trabajar por una economía con los siguientes principios: Extraídos de la Carta Solidaria

 • EQUIDAD:  Fomentando las relaciones horizontales exentas de dominación.
 • TRABAJO: Remunerado o no, en su dimensión humana, social, política, económica y cultural.
 • SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Una buena relación con la Naturaleza es una fuente de riqueza.
 • COOPERACIÓN: Favorecerla en lugar de la competencia, dentro y fuera de nuestras organizaciones.
 • SIN FINES LUCRATIVOS: Cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.
 • COMPROMISO CON EL ENTORNO: Desarrollo local sostenible y comunitario del territorio.

Nos gustaría entre todos y todas poder construir un espacio de consumidor@s, proveedor@s y distribuidor@s, donde la ciudadanía pueda ejercer una opción de consumo con compromiso social.

Nuestra primera tarea será la creación de un directorio de productor@s (de bienes y servicios) y una lista de correo de consumidor@s que creamos en estos principios, para darnos visibilidad de cara a terceros y conocer quienes estamos trabajando por un modelo económico distinto que nos ayude a tejer alianzas y generar un entorno de apoyo y cooperación entre las entidades.

Queremos empezar por las comarcas de Valencia, buscando la proximidad territorial en esta iniciativa, dejando abierta la ampliación a Alicante y Castellón en cuanto encontremos suficiente apoyo y colaboración de las entidades para desarrollar el proyecto. Esperamos presentaros personalmente el proyecto y su desarrollo futuro en la próxima Fira Alternativa de València 2016.

Si estáis interesad@s en el proyecto os pedimos que rellenéis y enviéis este formulario.

En breve os incluiremos en nuestra lista de correo, y en el caso de productor@s os remitiremos un cuestionario para recoger vuestros datos y corroborar vuestra idoneidad con el proyecto.

Os rogamos deis difusión a este comunicado con el objetivo que llegue al mayor número de entidades y personas que pudieran estar interesadas.

INFO sobre el Mercado Social en Reas – red de redes de economía alternativa y solidaria